הכח הנעלם -DNAרבי

אתה אוצר !
הרבה פעמים כשאדם רוצה לפרגן לחברו אומר לו "אתה ממש אוצר "  האם זו הגזמה? או שאמר זאת לצורך המחמאה ?
התשובה היא- אתה אוצר !
מי יודע? וכי למשהו היכולת לחדור לנבכי נשמתו של האדם ולהצהיר שהוא גילה שם אוצר שלא ידענו עליו? בספר התניא מציין הכתוב "ויפח באפיו נשמת חיים " מי נפח ? הקב"ה נופח מתוכו נשמה חדשה לאדם שנותנת בו חיים, כלומר בכל יהודי יש חלק נעלם שניתן לו, שנקרא נפש אלוקית היא חלק מהקב"ה, שביב קטן שהעניק לכל יהודי, מה שנותן את הכוח המיוחד שיש ביהודי כוח אלוקי אין סופי של יכולת התמודדות ויצירתיות נצחית .

ואף כי הנשמה היא רק חלק מעצמות הבורא, חלק נפרד מאור ה', מפאת ירידתה למטה והתלבשותה בגוף – יש בה את כל התכונות שיש בשלם; כי כשתופסים בחלק מן העצם, תופסים בכולו.
לפני ירידתה לתוך הגוף "משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע " – משביעים את הנשמה שתמלא את שליחותה כאן בעולם הזה הגשמי ומטעינים אותה בכוחות ויכולות שהיא צריכה בכדי להתמודד עם השליחות והאתגרים שיעמדו בפניה .
החיים מציבים בפנינו לא מעט אתגרים שלעיתים משכיחים מאיתנו את החלק הנעלם הקיים בתוכנו אנו שוקעים ברצונות , רגשות , אכזבות ולא שואלים את עצמנו למה? למה זה טוב עבורי כל המסע הזה ?

דברים לא מתרחשים סתם , מישהו שם למעלה שאוהב אותנו מכוון מדיוק כל אירוע בחיינו, האם זה שעשוע או סתם הוכחת שליטה מצידו ?
אז ברור שלא, אנחנו חלק ממנו, הוא בחר בנו כי אנחנו מסוגלים . איך מוכיחים את היכולת הזאת? מתחברים לחלק הנעלם, אין צורך לייצר או להמציא אותו, הוא קיים .

מדוע אנחנו לא מצליחים לחוש אותו ?
כי הוא בשליטת החלק החומרי שבתוכנו -הנפש הבהמית, יצר הרע, גם לה יש שליחות בעצם בריאתה. תפקידה -לא לאפשר לנפש האלוקית לשלוט, להתקדם, לבטא את היכולות שלה, להגביר את החומר על הרוח וכך לטשטש את הנוכחות של הקב"ה בחייו של יהודי. היכולת של הנפש האלוקית להתגלות רק כאשר אין מחיצות, כשיש ניקיון של הנפש הבהמית, אז מתגלה החלק הנעלם .

זה נשמע טוב , איפה זה פוגש אותנו בחיים ?
בודאי חשתם לא פעם כאשר נתקלתם בקושי, נביעה של  רעיונות חדשים ואופציות שונות לפתרון הקושי, מאיפה זה מגיע? זה כוחה של הנפש האלוקית יש בתוכה תשובות לכל שאלות החיים פתרונות וכוחות לעמידה בכל הניסיונות שהקב"ה מזמן .
התפקיד שלנו, למקד את חיינו בחיפוש בתוכנו, למצוא את האוצר העצמתי הקיים אצלנו מיום שנוצרנו, להשקיע בו ולאפשר לו להתבטא להתקדם ולמלא את שליחותנו בעולם !

הכח הנעלם -DNAרבי

אתה אוצר !
הרבה פעמים כשאדם רוצה לפרגן לחברו אומר לו "אתה ממש אוצר "  האם זו הגזמה? או שאמר זאת לצורך המחמאה ?
התשובה היא- אתה אוצר !
מי יודע? וכי למשהו היכולת לחדור לנבכי נשמתו של האדם ולהצהיר שהוא גילה שם אוצר שלא ידענו עליו? בספר התניא מציין הכתוב "ויפח באפיו נשמת חיים " מי נפח ? הקב"ה נופח מתוכו נשמה חדשה לאדם שנותנת בו חיים, כלומר בכל יהודי יש חלק נעלם שניתן לו, שנקרא נפש אלוקית היא חלק מהקב"ה, שביב קטן שהעניק לכל יהודי, מה שנותן את הכוח המיוחד שיש ביהודי כוח אלוקי אין סופי של יכולת התמודדות ויצירתיות נצחית .

ואף כי הנשמה היא רק חלק מעצמות הבורא, חלק נפרד מאור ה', מפאת ירידתה למטה והתלבשותה בגוף – יש בה את כל התכונות שיש בשלם; כי כשתופסים בחלק מן העצם, תופסים בכולו.
לפני ירידתה לתוך הגוף "משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע " – משביעים את הנשמה שתמלא את שליחותה כאן בעולם הזה הגשמי ומטעינים אותה בכוחות ויכולות שהיא צריכה בכדי להתמודד עם השליחות והאתגרים שיעמדו בפניה .
החיים מציבים בפנינו לא מעט אתגרים שלעיתים משכיחים מאיתנו את החלק הנעלם הקיים בתוכנו אנו שוקעים ברצונות , רגשות , אכזבות ולא שואלים את עצמנו למה? למה זה טוב עבורי כל המסע הזה ?

דברים לא מתרחשים סתם , מישהו שם למעלה שאוהב אותנו מכוון מדיוק כל אירוע בחיינו, האם זה שעשוע או סתם הוכחת שליטה מצידו ?
אז ברור שלא, אנחנו חלק ממנו, הוא בחר בנו כי אנחנו מסוגלים . איך מוכיחים את היכולת הזאת? מתחברים לחלק הנעלם, אין צורך לייצר או להמציא אותו, הוא קיים .

מדוע אנחנו לא מצליחים לחוש אותו ?
כי הוא בשליטת החלק החומרי שבתוכנו -הנפש הבהמית, יצר הרע, גם לה יש שליחות בעצם בריאתה. תפקידה -לא לאפשר לנפש האלוקית לשלוט, להתקדם, לבטא את היכולות שלה, להגביר את החומר על הרוח וכך לטשטש את הנוכחות של הקב"ה בחייו של יהודי. היכולת של הנפש האלוקית להתגלות רק כאשר אין מחיצות, כשיש ניקיון של הנפש הבהמית, אז מתגלה החלק הנעלם .

זה נשמע טוב , איפה זה פוגש אותנו בחיים ?
בודאי חשתם לא פעם כאשר נתקלתם בקושי, נביעה של  רעיונות חדשים ואופציות שונות לפתרון הקושי, מאיפה זה מגיע? זה כוחה של הנפש האלוקית יש בתוכה תשובות לכל שאלות החיים פתרונות וכוחות לעמידה בכל הניסיונות שהקב"ה מזמן .
התפקיד שלנו, למקד את חיינו בחיפוש בתוכנו, למצוא את האוצר העצמתי הקיים אצלנו מיום שנוצרנו, להשקיע בו ולאפשר לו להתבטא להתקדם ולמלא את שליחותנו בעולם !

דילוג לתוכן