סיליבוס הכשרת מנחות משפחה שנה ב' ו ג'

סיליבוס שנה ג'

מס' ש"ש: 4
מספר מפגשים: 12 דו שבועיים
שנה"ל: תשפ"ה

מטרות הקורס:

 • לבנות מודל תהליכי להנחית קבוצת הורים על פי עשר הספירות
 • לשקף את עולמה הפנימי של המנחה בעקבות התנסותה מול קבוצה בשטח
 • לחוות את יכולת השפעתה הישירה על עולמה הרגשי של המונחה
 • פיתוח מיומנות לניהול עולמה הרגשי של המונחה בעקבות המודעות הנ"ל

מנושאי הקורס:

 • אהבה כביטוי של ה"כתר"
 • עדינות כביטוי של ספירת ה"חכמה"
 • הבנה כביטוי של ספירת ה"בינה"
 • מאמץ כביטוי של ספירת ה"דעת"
 • מסירות כביטוי של ספירת ה"חסד"
 • סבלנות כביטוי של ספירת ה"גבורה"
 • טוב לב כביטוי של ספירת ה"תפארת"
 • ניקיון כביטוי של ספירת ה"נצח"
 • נינוחות כביטוי של ספירת ה"הוד"
 • הופעה מסודרת כביטוי של ספירת ה"יסוד"
 • מצב רוח שמח כביטוי של רובד המחשבה בספירת ה"מלכות"
 • סבר פנים יפות כביטוי של רובד הדיבור בספירת ה"מלכות"
 • הנהגה ידידותית כביטוי של רובד המעשה בספירת ה"מלכות"

דרישות הקורס:

 • נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים בכתב ובע"פ
 • התבוננות בזרימה היומיומית וחיפוש הקשר אל החומר הנלמד
 • הגשת דו"חות על המפגשים שנערכו מחוץ לקבוצה

חובות הקורס:

 • מבחן
 • 40 שעות עבודה מעשית (מחולקות לשתי סדרות)

 ביבליוגרפיה:

 • רבי שניאור זלמן מליאדי, ספר התניא, "קה"ת", ירושלים, תשנ"ב
 • הרב יוסף הלוי וינברג, שיעורים בספר התניא, "קה"ת", ברוקלין, ניו יורק, תשמ"ט
 • הרב עדין אבן ישראל, ביאור תניא, "מילתא", ירושלים, תשנ"ז
 • הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, פניני התניא, "ופרצת", כפר חב"ד, תשנ"ד
 • רבי שניאור זלמן מליאדי, תורה אור, קה"ת, כפר חב"ד, תשנ"ב
 • רבי שניאור זלמן מליאדי, ליקוטי תורה, קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשס"ב
 • הרב יצחק גינזבורג, הנפש, "גל עיני", כפר חב"ד, תשס"ז
 • זאב ריטרמן, אור הבית, "תורה אור", כפר חב"ד, תשס"א
 • רבי יוסף יצחק שניאורסון, קונטרס י'-י"ג שבט ה'תש"י, "קה"ת", כפר חב"ד, תשנ"ט
 • רבי מנחם מענדל שניאורסהון, ה"צמח צדק", דרך מצוותיך, קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשנ"ו

סיליבוס שנה ב'

מס' ש"ש: 4
מספר מפגשים: 24
שנה"ל: תשפ"ד

מטרות הקורס:
• להכיר את עולמה הפנימי של המנחה ברובד הרגשי על פי עשר הספירות
• לראות את השפעתה הישירה על עולמה הרגשי של המונחה
• פיתוח מיומנות לניהול עולמה הרגשי של המונחה בעקבות המודעות הנ"ל

מנושאי הקורס:
• הכרות עם הרבדים השונים בקשר משפיע- מקבל
• התנסות במפגש בין הציפיות לבין המציאות בקבוצה
• פגישה ומציאת דרכי התמודדות מול סיטואציות מפתיעות
• זיהוי רגשות העולים למנחה במצבים המאיימים על מקומה
• חשיפת הקבוצה לקונפליקטים פנימיים מול התנהגויות של מונחות
• בירור המניעים הפנימיים לקונפליקטים
• הצפת סיטואציות המעוררות דילמות פנימיות- תרגול יזום מתוך הקבוצה
• ניתוח דילמות ערכיות הצפות מתוך אינטראקציה בקבוצה
• העלאת מקרים של התנהגויות מפריעות בקבוצה ומציאת דרכים ומשאבים להתמודדות
• פיתוח יכולת ההכלה של המנחה מול תגובות שונות של מונחות
• יצירת גמישות רגשית אצל המנחות
• בדיקת הנחות היסוד של המנחה המפריעים לגמישות והיצירתיות הנדרשת בקבוצה
• התנסות בהעברת מפגש מאתגר

דרישות הקורס:
• נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים בכתב ובע"פ
• התבוננות בזרימה היומיומית וחיפוש הקשר אל החומר הנלמד
• משימה ביבליוגרפית

חובות הקורס: מבחן

ביבליוגרפיה:

 • רבי שניאור זלמן מליאדי, ספר התניא, "קה"ת", ירושלים, תשנ"ב
 • הרב יוסף הלוי וינברג, שיעורים בספר התניא, "קה"ת", ברוקלין, ניו יורק, תשמ"ט
 • הרב עדין אבן ישראל, ביאור תניא, "מילתא", ירושלים, תשנ"ז
 • הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, פניני התניא, "ופרצת", כפר חב"ד, תשנ"ד
 • רבי שניאור זלמן מליאדי, תורה אור, קה"ת, כפר חב"ד, תשנ"ב
 • רבי שניאור זלמן מליאדי, ליקוטי תורה, קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשס"ב
 • הרב יצחק גינזבורג, הנפש, "גל עיני", כפר חב"ד, תשס"ז
 • זאב ריטרמן, אור הבית, "תורה אור", כפר חב"ד, תשס"א
 • רבי מנחם מענדל שניאורסהון, ה"צמח צדק", דרך מצוותיך, קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשנ"ו
 • הרבי, ספר המאמרים מלוקט חלק ו', קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשנ"ה

 

 

 

סיליבוס שנה ב'

מס' ש"ש: 4
מספר מפגשים: 24
שנה"ל: תשפ"ד

מטרות הקורס:
• להכיר את עולמה הפנימי של המנחה ברובד הרגשי על פי עשר הספירות
• לראות את השפעתה הישירה על עולמה הרגשי של המונחה
• פיתוח מיומנות לניהול עולמה הרגשי של המונחה בעקבות המודעות הנ"ל

מנושאי הקורס:
• הכרות עם הרבדים השונים בקשר משפיע- מקבל
• התנסות במפגש בין הציפיות לבין המציאות בקבוצה
• פגישה ומציאת דרכי התמודדות מול סיטואציות מפתיעות
• זיהוי רגשות העולים למנחה במצבים המאיימים על מקומה
• חשיפת הקבוצה לקונפליקטים פנימיים מול התנהגויות של מונחות
• בירור המניעים הפנימיים לקונפליקטים
• הצפת סיטואציות המעוררות דילמות פנימיות- תרגול יזום מתוך הקבוצה
• ניתוח דילמות ערכיות הצפות מתוך אינטראקציה בקבוצה
• העלאת מקרים של התנהגויות מפריעות בקבוצה ומציאת דרכים ומשאבים להתמודדות
• פיתוח יכולת ההכלה של המנחה מול תגובות שונות של מונחות
• יצירת גמישות רגשית אצל המנחות
• בדיקת הנחות היסוד של המנחה המפריעים לגמישות והיצירתיות הנדרשת בקבוצה
• התנסות בהעברת מפגש מאתגר

דרישות הקורס:
• נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים בכתב ובע"פ
• התבוננות בזרימה היומיומית וחיפוש הקשר אל החומר הנלמד
• משימה ביבליוגרפית

חובות הקורס: מבחן

ביבליוגרפיה:

 • רבי שניאור זלמן מליאדי, ספר התניא, "קה"ת", ירושלים, תשנ"ב
 • הרב יוסף הלוי וינברג, שיעורים בספר התניא, "קה"ת", ברוקלין, ניו יורק, תשמ"ט
 • הרב עדין אבן ישראל, ביאור תניא, "מילתא", ירושלים, תשנ"ז
 • הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, פניני התניא, "ופרצת", כפר חב"ד, תשנ"ד
 • רבי שניאור זלמן מליאדי, תורה אור, קה"ת, כפר חב"ד, תשנ"ב
 • רבי שניאור זלמן מליאדי, ליקוטי תורה, קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשס"ב
 • הרב יצחק גינזבורג, הנפש, "גל עיני", כפר חב"ד, תשס"ז
 • זאב ריטרמן, אור הבית, "תורה אור", כפר חב"ד, תשס"א
 • רבי מנחם מענדל שניאורסהון, ה"צמח צדק", דרך מצוותיך, קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשנ"ו
 • הרבי, ספר המאמרים מלוקט חלק ו', קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשנ"ה

 

 

 

סיליבוס שנה ג'

מס' ש"ש: 4
מספר מפגשים: 12 דו שבועיים
שנה"ל: תשפ"ה

מטרות הקורס:

 • לבנות מודל תהליכי להנחית קבוצת הורים על פי עשר הספירות
 • לשקף את עולמה הפנימי של המנחה בעקבות התנסותה מול קבוצה בשטח
 • לחוות את יכולת השפעתה הישירה על עולמה הרגשי של המונחה
 • פיתוח מיומנות לניהול עולמה הרגשי של המונחה בעקבות המודעות הנ"ל

מנושאי הקורס:

 • אהבה כביטוי של ה"כתר"
 • עדינות כביטוי של ספירת ה"חכמה"
 • הבנה כביטוי של ספירת ה"בינה"
 • מאמץ כביטוי של ספירת ה"דעת"
 • מסירות כביטוי של ספירת ה"חסד"
 • סבלנות כביטוי של ספירת ה"גבורה"
 • טוב לב כביטוי של ספירת ה"תפארת"
 • ניקיון כביטוי של ספירת ה"נצח"
 • נינוחות כביטוי של ספירת ה"הוד"
 • הופעה מסודרת כביטוי של ספירת ה"יסוד"
 • מצב רוח שמח כביטוי של רובד המחשבה בספירת ה"מלכות"
 • סבר פנים יפות כביטוי של רובד הדיבור בספירת ה"מלכות"
 • הנהגה ידידותית כביטוי של רובד המעשה בספירת ה"מלכות"

דרישות הקורס:

 • נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים בכתב ובע"פ
 • התבוננות בזרימה היומיומית וחיפוש הקשר אל החומר הנלמד
 • הגשת דו"חות על המפגשים שנערכו מחוץ לקבוצה

חובות הקורס:

 • מבחן
 • 40 שעות עבודה מעשית (מחולקות לשתי סדרות)

 ביבליוגרפיה:

 • רבי שניאור זלמן מליאדי, ספר התניא, "קה"ת", ירושלים, תשנ"ב
 • הרב יוסף הלוי וינברג, שיעורים בספר התניא, "קה"ת", ברוקלין, ניו יורק, תשמ"ט
 • הרב עדין אבן ישראל, ביאור תניא, "מילתא", ירושלים, תשנ"ז
 • הרב חיים לוי יצחק גינזבורג, פניני התניא, "ופרצת", כפר חב"ד, תשנ"ד
 • רבי שניאור זלמן מליאדי, תורה אור, קה"ת, כפר חב"ד, תשנ"ב
 • רבי שניאור זלמן מליאדי, ליקוטי תורה, קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשס"ב
 • הרב יצחק גינזבורג, הנפש, "גל עיני", כפר חב"ד, תשס"ז
 • זאב ריטרמן, אור הבית, "תורה אור", כפר חב"ד, תשס"א
 • רבי יוסף יצחק שניאורסון, קונטרס י'-י"ג שבט ה'תש"י, "קה"ת", כפר חב"ד, תשנ"ט
 • רבי מנחם מענדל שניאורסהון, ה"צמח צדק", דרך מצוותיך, קה"ת, ברוקלין, ניו יורק, תשנ"ו
דילוג לתוכן