אש אש מדורה

אש אש מדורה

הקדוש ברוך הוא משול לאש "כי ה' אלוקיך אש אוכלה הוא" (דברים ד, כד). גם עם ישראל משול לאש "והיה יעקב אש, יוסף להבה ועשו לקש" (עובדיה א, יח). הקדושה משולה לאש אבל גם בצד שמנגד יש אש. כשנתבונן בארבעת היסודות שהאדמו"ר הזקן מתאר בפרק א' בתניא, נראה...
דילוג לתוכן