אנחנו מסיימים את השבוע הראשון של חודש אלול והשאלה הנשאלת היא איך אפשר לחבר בין שתי המילים חשבון ונפש? המושג "נפש" נתפס בדרך כלל כמשהו ערטילאי, רוחני, משהו שקשה מאוד להגדיר ולמדוד אותו כי הכל שם  עליון ולא מתמטי. המילה חשבון היא מאוד מתמטית אז איך אפשר לחבר בין חשבון ונפש? זאת אומרת כשיהודי ניגש בחודש אלול לעשות חשבון נפש מאוד קשה לו למדוד את נפשו.

ברוך השם, התגלתה שיטת אית"ן ובשיטת זו אפשר לעשות חשבון בנפש, משום שיש לנו הגדרות מאוד ברורות לשמות של הרגשות ואפשר בעצם למדוד מה קורה עם כל רגש. זאת אומרת, אפשר לקחת דף רגשות ולהסתכל על כל רגש ורגש כמה אחוזים אני מרגישה שמלווים אותי לאורך השנה? איפה הייתי בשנה שעברה עם הרגש הזה ואיפה אני היום עם הרגש הזה? אפשר להתבונן ולבדוק את האחוזים כמה שיותר מדויק. ראי טבלה לדוגמא בסיום הכתבה.

יחד עם זאת, יש לנו בשיעור התניא בו' וז' אלול את הפצצה האדירה של האדמו"ר הזקן, את האיגרת "להשכילך בינה" זאת איגרת ששמה אותנו בדיוק במקום הנכון. באיגרת הזאת האדמו"ר הזקן לא מרחם ואומר את הדברים בצורה הכי גלויה, הכי ישירה, הכי אמתית והוא לא נותן מקום לנשימה.

הוא כותב בצורה הכי ברורה שמי שמתייחס לחיים הבשריים שלו ונותן מקום לנוחות שלו ולבילויים שלו ואפילו לצרכים הבסיסיים שלו הוא כמו עובד עבודה זרה! זה פשוט לא להאמין שכתוב דבר כזה שחור על גבי לבן! ברגע שאנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה כזו, שאנחנו פה רק בשביל הקדוש ברוך הוא וכל מה שאנחנו עוברים זה רק בדיקות וניסיונות וקפיצות קדימה ומאידך, כל תנועת הנפש המובילה אותנו לחיות מתוך אינטרס אישי היא ממש עבודה זרה, ממש מרגע הזה אנחנו מסודרים, כי אנחנו עולים על כביש אחר לגמרי אנחנו לא מתבלבלים בפקקים.

מהמקום הזה האדמו"ר הזקן מעלה אותנו למקום אחר לגמרי, כל החיים יכולים להשתנות מהנקודה הזאת.

ברגע שהפרופורציות משתנות בכזו חריפות, בכזו טוטאליות, כל המערכת מקבלת גוון אחר, לא סתם האיגרת "להשכילך בינה" נמצאת בחודש אלול, כי בחודש אלול יש את היכולת להכיל כזה מסר עוצמתי: המלך בשדה, יש גילוי של  י"ג מידות הרחמים והראש שלנו קצת יותר צלול ומסוגל לקלוט מה כתוב באיגרת הזאת או מה זה אומר לגבי החיים האישיים שלנו, יש קדושה מיוחדת בחודש הזה המאפשרת לנו לא להתנגד אליה, לקבל אותה ולראות מה אנחנו עושים עם המידע הזה, איך אנחנו משנים את הדיסקט בראש ברמה כזאת שמוציאים את הדיסק הקודם ושמים דיסק חדש, דיסק אלוקי ממש שלא מוכן לתת לשום מקום שקשור לצורך אישי, גשמי לחדור למערכת.

נשמע אולי מתיימר, אולי אוטופי או אפילו בלתי אפשרי אבל זה כתוב בספר של בינונים בספר שהאדמו"ר הזקן כתב עבורנו, עבור כל אחד מאתנו, זאת אומרת  שאם  האדמו"ר הזקן החליט שכזה תוכן אפשר לכתוב לאנשים כמונו, מסתבר שזה אפשרי.

נכון שנדרשת עבודה, נכון שנדרש מאמץ, נכון שנדרש אפילו מהפך, אבל בשנים האחרונות הקדוש-ברוך-הוא הופך את כולנו, הקדוש ברוך הוא מאתגר כל אחד ואחד במצבים שאפשר לקרוא להם הזויים. הקדוש ברוך הוא מארגן תרגילים שהופכים את האנשים מקצה לקצה, כי אנחנו לקראת הגאולה והקדוש ברוך הוא אומר בעצמו "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ" (זכריה י"ג, ב')

הרבי מעיד שבעולם כבר אין גלות, העולם כבר בגאולה. מי שעדיין בגלות זאת הטומאה שיושבת בלב של כולנו והגיע הזמן להיפרד ממנה. התרגילים שהקדוש ברוך הוא מארגן לנו מבחינה סביבתית מאלצים אותנו להוציא לאור את הטומאה הזאת להסתכל עליה בעיניים ולהחליט אם אנחנו מנקים אותה מעצמנו או שאנחנו ממשיכים לחיות אתה.

ברוך השם, עם ישראל מאוד מתקדם בתחום וכבר שומעים את המידע הזה לא רק מתוך תורת החסידות אלא גם העולם עצמו מתחיל לדבר על זה. העולם מדבר על צמיחה, התקדמות, התפתחות ולא לדשדש בכאב: עשו לי, שתו לי, לקחו לי, אלא העולם כבר מדבר על זה שהאדם לוקח אחריות על החיים של עצמו ומשתמש בכל הכוחות שלו ובתעצומות הנפש הפנימיים שלו כדי להתקדם. זה החשבון נפש!

עכשיו אנחנו בחודש שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את היכולת לעשות חשבון בנפש לראות מה קורה עם רוח הטומאה שיש לנו בפנים, כמה היה בשנה שעברה, כמה יש השנה וכמה אנחנו רוצים לפנות לקראת השנה הבאה.

התרגיל שמתבקש הוא זה שהזכרנו בתחילת הכתבה:
נניח לפנינו דף רגשות, נסי להיזכר ברגעים של קושי, שהחיים לא זרמו כפי שתכננת, באיזה רגשות השתמשת וכמה מקום בלב הם תפסו- נסי להגדיר באחוזים ומלאי את הטבלה:

לדוג':

ההרשמה בעיצומה

אנחנו שמחים לבשר שהשנה ייפתחו קורסים וסדנאות בשלוחת מכון אית"ן בכפר חב"ד

בנוסף אנו ממשיכים בשיעורים וסדנאות אינטרנטיות

דילוג לתוכן