ממשיכים לצעוד יחד בשביל האית"ן.

את מוזמנת להצטרף לקבוצת הווטסאפ החדשה שתפתח בעז"ה בקרוב ולקבל עדכונים על מבצעים, הרצאות מקוונות, מאמרים חדשים, תרגילים ועוד. אם ברצונך להצטרף לקבוצת הווטסאפ של מכון איתן בהנהלת חנה רות אברהם בבקשה מלאי את הטופס.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC '-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN' 'http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd'><!-- [et_pb_line_break_holder] --><html><!-- [et_pb_line_break_holder] --><head><!-- [et_pb_line_break_holder] --><meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=UTF-8'><!-- [et_pb_line_break_holder] --><meta name='description' content="ממשיכים לצעוד יחד בשביל האית"ן. את מוזמנת להצטרף לקבוצת הווטסאפ החדשה שפתחנו ולקבל עידכונים על מבצעים, הרצאות מקוונות, מאמרים חדשים, תרגילים ועוד. "><!-- [et_pb_line_break_holder] --><meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=yes,initial-scale = 1.0, maximum-scale=4" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --><title>קבוצת ווטסאפ חדשה</title><!-- [et_pb_line_break_holder] --><style type='text/css'><!-- [et_pb_line_break_holder] -->html, body, iframe { margin: 0; padding: 0; height: 100%; border: none; }<!-- [et_pb_line_break_holder] -->iframe { display: block; width: 100%; border: none; overflow-y: auto; overflow-x: hidden; overflow:hidden;}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --></head><!-- [et_pb_line_break_holder] --><body><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe src="http://lp.viplus.com/ftgn" frameborder='0' marginheight='0' marginwidth='0' width='100%' height='100%' scrolling='auto'></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --></body><!-- [et_pb_line_break_holder] --></html>
דילוג לתוכן